Δημήτρης Δημόπουλος | γκρίκλις

Είσοδος

See video

Το απόσπασμα για τα γκρίκλις από το μονόλογο «Υπερπαραγωγή» του Δημήτρη Δημόπουλου.